jav
APLIKACIJA DOSTUPNA GRAĐANIMA
 
On-line prikaz Vaših stavki
 
Komunikacija je bitna komponenta poslovanja svake tvrtke. U moru svakodnevnih obveza, nerijetko se događa da zaboravimo na one zbog kojih poslujemo, na naše krajnje korisnike.

Iz tog je razloga eInventura razvila Javni registar kanti za građane, te se na taj način pobrinula da da javnost tj. korisnici komunalnih usluga dobiju uvid u njima korisne informacije.

Prijava u sustav je jednostavna i sigurna, a uključuje ime i OIB građana.

Građani putem Javnog weba mogu: saznati gdje se nalazi njima najbliža kanta određenog tipa, kako i gdje odložiti odvojivi otpad (staklo, papir, metal, plastika), prijaviti štetu nastalu na inventaru komunalnog poduzeća, zatražiti navigaciju do željene kante, kao i novu kantu na određenoj lokaciji.

Sve navedene komponente pridonose boljoj komunikaciji i suradnji građana i komunalnog poduzeća.
Uvid u potrebe javnosti, menadžment ima putem Administrativne web aplikacije.

Prijava štete

Građani putem Javnog weba mogu obavijestiti komunalno poduzeće o šteti nastaloj na njezinom inventaru.Sve što trebaju napraviti je pronaći oštećenu kantu na karti svoga grada te klikom miša prijaviti oštećenje.

Navigacija do željene kante

Einventura građanima pruža točnu navigaciju do željene kante. Građani na Javnom webu samo trebaju označiti lokaciju na koju žele doći, a sustav im daje precizne korake od trenutne do željene lokacije. Na taj način sustav omogućuje da građani pravi otpad odlože u pravoj kanti (npr. novine u kantu za Papir i karton).

Zahtjev za novom kantom

Građani putem eInventure mogu zatražiti kantu željenog tipa na točno određenoj lokaciji. Sve što trebaju napraviti je upisati svoje kontakt podatke i izabrati tip kante.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X