about_pic
INVENTURA NOVE GENERACIJE
 
Digitaliziranje vašeg poslovanja
 
eInventura je novost u vršenju inventura komunalnih poduzeća.Proizvod je izgrađen koristeći najsuvremeniju tehnologiju web i mobilnih aplikacija uz kombinaciju industrijskog hardvera pogodnog za uporabu i u najgrubljim okolinama.

Namijenjen je zaposlenicima i menadžmentu komunalnih tvrtka te građanima, tj. korisnicima komunalnih usluga. Prvobitna funkcija eInventure je kontrola Vašeg inventara. Sustav bilježi svaku promjenu lokacije i stanja Vašeg inventara, unesenu putem mobilne aplikacije.  Na taj način pruža Vam uvid u vrijedne podatke; u kakvom je stanju Vaš inventar, gdje se Vaš inventar nalazi, da li je kanta puna te treba li odvoz itd.  Sve te informacije uvelike štede vaše vrijeme i novac, te pridonose efikasnijem poslovanju.

Ovaj se proizvod pobrinuo da i građani, tj korisnici komunalnih usluga, dobiju uvid u njima korisne informacije. To im omogućuje Javni registar kanti. Prijava u registar  je jednostavna  i sigurna – potrebno je samo upisati ime i OIB građana.

Prateći točnu frekvenciju i volumen odvoza otpada po kanti i korisniku, eInventura otvara mogućnost za uvođenje novih modela naplate, tj. naplati po stvarnoj potrošnji.

Kontrola inventara Vaše tvrtke

Prikazom lokacije i stanja pojedine stavke inventara, eInventura Vam daje kontrolu nad inventarom tvrtke. Na taj način štedi Vaše vrijeme i smanjuje godišnje troškove i gubitke.

Javni registar Kanti

Građani putem javne web aplikacije mogu efikasnije uspostaviti komunikaciju s komunalnom tvrtkom. To uključuje: prijave oštećenja, zahtjeve za kantama kao i navigaciju do željene kante.

Novi modeli naplate

einventura uvodi mogućnost pravednijeg sustava naplate, naplate po stvarnoj potrošnji, tako što prati frekvenciju i volumen odvoza otpada po kanti i korisniku.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X